Foireann

Foireann na Scoile 2017/2018

Clár Ní Mhaoláin- Príomhoide Gníomhach

Fionnuala Nic Cába-Leas Phríomhoide Gníomhach& Múinteoir Oideachais Speisialta

Naíonáin Bheaga A- Ellen Ní Shúilleabháin

Naíonáin Bheaga B- Seán Breathnach

Naíonáin Mhóra A- Aoife Nic Shíomóin

Naíonáin Mhóra B- Dáire Ó Beoláin

Rang 1- Séamus Ó Tuama

Rang 2- Conor Mac an tSaoir

Rang 2/3- Seán Mac Diarmada

Rang 3- Eoin Ó Cualáin

Rang 4- Eoin Ó Ráighne

Rang 5- Máire Ní Chanainn

Múinteoir SET 2- Eimear Ní Dhroighneáin

Siobhan Todaro – Cuntóir Speisialta Ranga

Foireann Chúnta

Joanne Ní Chonchubhair&Vanessa Fitzsimons – Rúnaí

Philip Gray- Airíoch na Scoile