Tuismitheoirí

Coiste na dTuismitheoirí

 

 

 

Cruinniú anocht sa scoil.

Míle buíochas le gach tuismitheoir a thacaigh le pacáil na málaí le déanaí.

Lá Samhradh ar an 10ú Meitheamh.  Tá bhur tacaíocht ag teastáil.

 

 

Cúiseanna Asláithreachta