An Lá Scoile

An Lá Scoile

Amchlár

An Lá Scoile

8.40rn

Rachaidh daltaí a thagann ar scoil ag 8.40rn chuig an halla agus isteach sa líne ranga. Beidh feitheoireacht foirne ag an am seo. Tógfaidh múinteoirí a ndaltaí chuig an seomra ranga ag 8.50rn.

Naíonáin

8.50am - 1.30pm
Rachaidh siad abhaile ag 12pm don chéad choicís

Rang 1 - Rang 6

8.50am - 2.30pm

Am Sosanna

Lón beag: 10.30am - 10.45am
Lón Mór: 12:25pm - 12.45pm