Áiseanna

Áiseanna

Áiteanna Móra Glasa

Binsí Léitheoireachta

Boscaí Gardíní

Cúrsa Bacainní

Tá Gaelscoil na Mí suite i gceartlár Champas Oideachais Chill Dhéagláin agus níl an scoil ach cúpla nóiméad ag siúl, ar scútar nó ar rothar ó lár an bhaile. Táimid in aice le club CLG Domhnach Mór-Cill Dhéagláin agus eastát Johnswood/Milbourne.

Is breá linn ár n-áiteanna móra glasa agus spásanna clóis. Le tamall de bhlianta tá cúrsa bacainní, boscaí gairdíní, ilthollán, spás foghlama lasmuigh, binsí léitheoireachta, spriocanna peile agus cúlaithe curtha leis againn.

Baineann ár ranganna taitneamh as ár mbréagáin faoin aer a úsáid le linn am sosanna agus mar chuid de cheachtanna spóirt. Tá gach ceann den chúig leibhéal de dhámhachtainí Mórtas Áite Chomhairle Contae na Mí bainte amach againn agus táimid ag obair faoi láthair ar ár gcúigiú Brat Glas!

16 Seomra Ranga

Leabharlann Shaintógtha

Áiseanna Ceaintín

Limistéar Céadfach tiomnaithe

Inár bhfoirgneamh scoile, tá sé sheomra ranga déag a fhreastalaíonn ar ranganna príomhshrutha agus rang uathachais. Tá trí sheomra oideachais speisialta againn chomh maith, leabharlann shaintógtha agus áiseanna ceaintín chomh maith le hoifig an rúnaí agus oifig an phríomhoide.

Tá airgead bailithe ag tuismitheoirí agus ag an bhfoireann le cúpla bliain anuas le haghaidh limistéar céadfach tiomnaithe agus cosán céadfach chun cur lenár n-áiseanna. Baineann na daltaí taitneamh as ceachtanna drámaíochta, ranganna ukelele agus cnaguirlisí, ranganna rince agus léirithe, seisiúin spóirt agus ceachtanna snámha.

In 2022-23 bunaíodh ár gcéad ghrúpa cothaithe, An Nead, agus ár gcéad chomhpháirtíocht leis an gclár Comhpháirtíocht Múinteoirí agus Ealaíontóirí (TAP). Glacaimid páirt i gCumann na mBunscol, i gcomórtais rugbaí áitiúla, An Bleaist Eolaíochta, Tráth na gCeist Chomhar Creidmheasa, Comórtas Ealaíne Comhar Creidmheasa, Comórtas ealaíne Texaco, Díospóireachtaí scoile áitiúla, Seachtain na Gaeilge, Comórtas lámhscríbhneoireachta INTO, Comórtais Sacair an FAI, tionscadail Scríobh Leabhar, Bealaí Sábháilte chun na Scoile, feachtais um Shábháilteacht ar Bhóithre, Boscaí Bróg, Maratóin Scoile agus comórtais lúthchleasaíochta áitiúla gan ach roinnt acu a lua!

Tá ceiliúradh ar éachtaí na ndaltaí i gcroílár ár scoile. Ag ár dtionól seachtainiúil, bronnaimid Balún Glas don Ghaeilge agus Balún Corcra ar lá breithe na ndaltaí. Roghnaítear Obair na Seachtaine ó dhá rang agus díríonn sé gné ar leith den churaclam nó gné nua den fhoghlaim gach seachtain