Cláraigh

Cláraigh

Ligean isteach i scoilbhliain 2023/ 24

Beidh fáilte is fiche romhat inár scoil! Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le clárúcháin do Naíonáin Bheaga an chéad scoilbhliain eile. Má tá fonn ort do pháiste a chlárú in aon rang ag am ar bith eile, seol an fhoirm chlárúcháin chugainn ar ríomhphost.

Cáipéisí 2023 - 24:

Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach sna Naíonáin Shóisearacha/sa Chéad Bhliain;

Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar 05/01/23
Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar 25/01/23
Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná 08/02/23
Is Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le    tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná* 21/02/23
  Nóta: Measfaidh an scoil iarratais dhéanacha agus eiseoidh cinntí orthu de réir polasaí iontrála

Dátaí Iarratais agus Cinnidh do Rang Speisialta i gcomhair ligean isteach in 2023- 24.

Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach i Rang Speisialta na scoile, ar rang é a fhreastalaíonn ar leanaí le a bhfuil Neamhord de chuid Speictream an Uathachais ag gabháil dóibh;

 

Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar

05/01/23

Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar

25/01/23

Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná

08/02/23

Is Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le    tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná*

21/02/23

*Mura nglactar le tairiscint taobh istigh den am atá leagtha síos thuas, d’fhéadfaí an tairiscint a tharraingt siar

Líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil in 2023- 24

 

Is é líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil sna Naíonáin Shóisearacha ná

52

Is é líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil sa rang speisialta (1) a fhreastalaíonn ar leanaí le a bhfuil Neamhord de chuid Speictream an Uathachais ag gabháil dóibh

 

6