Baile

fáilte go dtí

Gaelscoil na Mí

Fáilte go dtí

Fáilte

Is gaelscoil chomhoideachasúil, ilchreidmheach sinn a fháiltíonn roimh theaghlaigh ó chúlraí éagsúla agus soláthraíonn oideachas den scoth trí Ghaeilge.